Технологиите и иновациите си проправиха път във всички сектори, включително производството на храни и напитки, което позволи на компаните да имат по-добра ефективност и наблюдение над всички дейности. Директива за мрежова и информационна сигурност (NIS 2) е законодателен пакет от мерки на ЕС, която има за цел да постигне по-високо ниво на киберустойчивост и реакция при инциденти в целия Европейски Съюз. Разширявайки обхвата на предходната NIS, нови сектори биват включени в нейния обхват като транспорт, здравеопазване, производство.

Кибератаките през последните години показаха, че доставките на храни и напитки все повече зависят от мрежовите и информационни системи, като поради това имат потенциал да бъде засегнати от киберинциденти. Директивата NIS2 включва производителите, преработвателите и дистрибуторите на храни (включително търговците на едро и дребно) като важни субекти.

Темите, които ще се разгледат:

· Основите на NIS 2
· Легалните аспекти на Директивата
· Специфики при докладване на инциденти
· Отговорности, възможни последствия, обучения
· Мерките за управление на риска в киберсигурността
· Примери и утвърдени практики
· Влияние върху бизнес процесите

За кого е насочено?

Всички експерти, въвлечени в сферата на киберсигурността, законова целесъобразност, непрекъснатост на дейността – Изпълнителен директор, финансов директор, ИТ мениджър, административен директор, адвокати.

Дата: 15.02.2023
Час: 14:00

Може да се регистрирате на тук: