Boyan Raychev | Diamatix

braychev

Home/Boyan Raychev
Avatar photo

About Boyan Raychev

Опитен Професионалист в Областта на Киберсигурността в Диаматикс. Открийте опита и познанията на Боян Райчев, опитен мениджър по развитие на бизнеса с богат опит в областта на киберсигурността. Разгледайте неговия път и постижения в света на цифровата сигурност.
6 10, 2023

Как да изберете правилния доставчик на управляеми услуги за сигурност (MSSP) за Вашия бизнес?

By |октомври 6th, 2023|Киберсигурност|0 Comments

Навигиране в сложния свят на киберсигурността, за да защитите бизнеса си В ера, в която киберзаплахите продължават да се развиват с невиждана скорост, необходимостта от стабилни и всеобхватни решения за киберсигурност никога не е била по-критична. Бизнесите, независимо от техния размер или индустрия, трябва да защитят своите дигитални активи и чувствителни данни от множество потенциални заплахи. Докато вътрешните усилия за [...]

6 10, 2023

Защо да възложите своите операции по ИТ и киберсигурност на доставчик на управляеми услуги (MSSP)?

By |октомври 6th, 2023|Киберсигурност|0 Comments

В днешния дигитален свят, бизнеси от всякакъв размер се ориентират в сложния пейзаж на информационните технологии и киберсигурността. Непрестанният напредък на технологиите, съчетан с развиващия се пейзаж на заплахите направи все по-голямо предизвикателство за организациите да поддържат вътрешен екип за ИТ и киберсигурност, който може адекватно да защити техните операции и данни. Тук влизат в действие доставчиците на управляеми услуги [...]

29 09, 2023

Киберсигурност при производителите на електроника: предизвикателства и технологии

By |септември 29th, 2023|Киберсигурност|0 Comments

През последните години в електронната индустрия се наблюдава драстично увеличение на заплахите за киберсигурността. Това се дължи на няколко фактора, включително дигитализацията на предприятията, нарастването на “умните устройства“ (IoT devices) в производствените процеси и непрекъснато развиващите се киберпрестъпни технологии и дейности. Производителите на електроника са привлекателни цели, защото съхраняват богатство от ценни данни. Хакерите могат да се насочат към клиентската [...]

28 09, 2023

NIS2 – новите изисквания за киберсигурност в ХВП

By |септември 28th, 2023|Киберсигурност|0 Comments

Директивата Network and Information Security 2 (NIS2) е естествено продължение на Директивата NIS, която цели повишаване на нивото на сигурност в киберпространството в целия ЕС и уеднаквяване на стандартите за всички страни-членки. Разширявайки обхвата на сектори, NIS2 включва в себе си два вида субекти - съществени и важни, в които вече попада и хранително-вкусовата промишленост по цялата верига на доставки. [...]

24 08, 2023

Endpoint Detection & Response (EDR): Инструмент за подобряване на киберсигурността

By |август 24th, 2023|Киберсигурност|0 Comments

В ера, дефинирана от цифрова трансформация и безпрецедентна свързаност, реалностите на киберсигурността стават все по-сложни и предизвикателни. Докато организациите се основават все повече на технологиите за своята дейност, потенциалното поле за атаки от киберпрестъпници се разширява, което води до повишена необходимост от надеждни решения. Едно такова решение, което се ползва със значителна популярност е Endpoint Detection and Response - EDR. [...]

1 08, 2023

Предимствата за бизнеса от Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS)

By |август 1st, 2023|Киберсигурност|0 Comments

В една непрекъснато развиваща се цифрова среда, фирмите трябва да са подготвени за неочаквани смущения в своите ИТ системи. Независимо дали са причинени от природни бедствия, кибератаки или хардуерни повреди, тези инциденти могат да доведат до значителни прекъсвания и финансови загуби. Възстановяване при бедствие като услуга - Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) се очертава като мощно решение, което позволява на организациите да [...]

11 07, 2023

Обучения по киберсигурност за Вашата организация

By |юли 11th, 2023|Киберсигурност|0 Comments

В днешният дигитализиран свят ставаме свидетели на разрастването на кибератаките, което е предпоставка за приоритизацията на защитата на данните и информацията. В този контекст, обучението по киберсигурност за служителите и управлението играе ключова роля за осигуряването на сигурна работна среда и предпазване на организацията от потенциални киберзаплахи. Експерт в областта на киберсигурността като Diamatix предлага специализирано обучение, което може да [...]

3 07, 2023

Диаматикс организира първата конференция за индустриална киберсигурност в България

By |юли 3rd, 2023|Киберсигурност|0 Comments

Диаматикс бе домакин на първата конференция в България, насочена изцяло към индустриалната киберсигурност. Партньори в събитието бяха Fortinet, PARAi (Professional Association of Robotics, Automation and Innovation) & TBS. Ето и кратък обзор: Николай Милованов от ThingsLog премина през основните моменти в историческото развитие на индустриалните системи. Джон Кингсли от Hitachi предостави видео-урок с въведение в индустриалната киберсигурност и сигурността на [...]

26 06, 2023

Натискът по веригата за доставки за киберсигурност: посрещане на предстоящите предизвикателства

By |юни 26th, 2023|Киберсигурност|0 Comments

В съвременния бързоразвиващ се дигитален свят, киберсигурността се превърна в значителна грижа за организациите в глобален мащаб. Последните тенденции в киберсигурността  подчетарха наличието на нарастващата уязвимост към злонамерени атаки по веригите за доставки. Увеличаващата се потребност от взаимосвързаност на мрежите по веригата за доставки, изправя бизнесът пред натиск да засили своите мерки за киберсигурност. Настоящата статия има за цел да [...]

Go to Top