Вместо да се съсредоточите върху минимизиране на въздействието на бедствие или авария, след като това се случи, по-добре е да се концентрирате върху дейности и услуги, които предотвратяват това да се подобен тип събитие на първо място. Във всеки случай, процесът на планиране на възстановяване при криза (Disaster Recovery – DR) започва с оценка на вашите критични данни и къде Вашият бизнес е уязвим. Ако искате да минимизирате броя прекъсвания на нормалните Ви операции, ограничите финансовите загуби и икономическото влияние на инцидентите, както и да установите алтернативни системи за непрекъсваемост, технологията Disaster Recovery е за Вас.

За да разберете дали имате нужда от DR, трябва да си отговорите на следните въпроси:

  • Имам ли ERP или друг тип приложения, които са критично важни за бизнеса?
  • Мога ли да работя без тях? Колко дълго мога да си позволя те да не функционират?
  • Предоставям ли услуга или продукт, чието функциониране не може да спре (SaaS доставчици, уеб платформи, онлайн магазини)?
  • Ползвам ли cloud услуги или всичко е on-premise? 

Темите, които ще се разгледат:

  •  Бекъп и моментално възстановяване
  • Постоянна защита на данните
  • Какво е RTO & RPO
  • Disaster Recovery vs Backup
  • Примери от пррактиката

За кого е насочено?

Всички експерти, въвлечени в сферата на киберсигурността и бизнес операциите – Изпълнителен директор, финансов директор, ИТ мениджър, административен директор.

Дата: 31.05.2023

Времетраене: 14:00 – 15:00

Може да се регистрирате на тук: https://forms.gle/oTgTM8TSDxq3TqW59 

*Уебинарът ще се проведе през платформата Google Meets. Моля, ако имате затруднения с регистрацията, свържете се допълнително с нас.