Притеснявате ли се, че настоящата ви инфраструктура за сигурност може да не открие точно съвременните сложни атаки? Имате ли оперативна видимост, за да разберете как приложенията (традиционни и уеб-базирани) наистина се използват във вашата мрежа? Вашето текущо решение за сигурност има ли ефективна пропускателна способност , съобразена с увеличения обем на трафика (може би поради облачно съхранение, анализ на големи данни или увеличено използване на мрежата)?

Ако си задавате някой от тези въпроси, програмата за оценка на киберзаплахите е за вас!

Потвърдете ефективността на сигурността на вашата мрежа, производителността на потребителите и използването, като привлечете експертни насоки. Експерт от Диаматикс ще използва FortiGate за наблюдение на ключови индикатори във вашата мрежа. След няколко дни събиране на информация, ще получите доклад за оценка на киберзаплахите, който е разделен в три основни раздела:

  • Сигурност и предотвратяване на заплахи – Колко ефективно е вашето текущо решение за мрежова сигурност? Научете повече за уязвимостите на приложенията, които атакуват вашата мрежа, както и кой злонамерен софтуер/ботнети е открит. Определят се дори наличните „застрашени“ устройства във вашата мрежа. Уверете се, че съществуващото ви решение за сигурност не позволява на нищо да се изплъзне през пукнатините, като използвате отличената с награди за сигурност на съдържанието FortiGuard Labs.
  • Производителност на потребителите – Как се използват приложенията и уеб ресурсите във вашата мрежа? Открийте как базираните на облак IaaS/SaaS, peer-to-peer, игри и други подкатегории приложения се използват във вашата мрежа. Уверете се, че използването на традиционните ви клиент-сървър и уеб-базирани приложения функционират в съответствие с правилата ви за корпоративна употреба.
  • Използване и производителност на мрежата – Как трябва да бъде оптимизирано вашето решение за мрежова сигурност за производителност? Научете повече за вашите изисквания за пропускателна способност, сесия и честотна лента по време в пиковите часове. Уверете се, че вашето решение за сигурност е оразмерено и оптимизирано правилно, въз основа на действителната ви употреба.

Получаването на доклад за оценка на киберзаплахите ще ви даде несравнима представа за текущата ви позиция за сигурност и мрежова активност. Научете повече за вашата мрежа, като се регистрирате за оценка днес!