Покана за безплатен Уебинар

на тема

 „Европейска директива NIS2 – обхват и нововъведения“

Дата и час: 15 Декември 2022; 14:00 – 14:45

Основни теми

  1. Етапи на развитие на NIS (Network and Information Security Directive)
  2. Обхват на NIS2
  3. Влияние на директивата върху сектор „Производство“
  4. Въпроси и отговори

Уебинарът ще се проведе през платформата ZOOM, защитена от Acronis Cyber Protect.