Покана за безплатен Уебинар

на тема

 „Оперативна програма за безвъзмездно финансиране на решения за киберсигурност за МСП“

Дата и час: 18 Октомври 2022; 15:00 – 15:45

Основни теми

  1. Информация за оперативната програма
  2. Директивата на Европейската комисия NIS2
  3. Процедура и условия за участие в програмата
  4. Въпроси и отговори

Уебинарът ще се проведе през платформата ZOOM, защитена от Acronis Cyber Protect.