services

В днешния дигитален свят, бизнеси от всякакъв размер се ориентират в сложния пейзаж на информационните технологии и киберсигурността. Непрестанният напредък на технологиите, съчетан с развиващия се пейзаж на заплахите направи все по-голямо предизвикателство за организациите да поддържат вътрешен екип за ИТ и киберсигурност, който може адекватно да защити техните операции и данни. Тук влизат в действие доставчиците на управляеми услуги за сигурност (MSSP). В тази статия ще разгледаме защо възлагането на вашите операции по ИТ и киберсигурност на MSSP е стратегическо решение, което предлага значителни спестявания на разходи, възвръщаемост на инвестициите (ROI) и високо ниво на експертиза.

Състоянието на киберсигурността в България

Преди да проучим предимствата на партньорството с MSSP в България, нека първо разгледаме текущия пейзаж на киберсигурността. България, подобно на много страни, не е имунизирана срещу надигащата се вълна от киберзаплахи. Съвсем наскоро една от най-големите компании в страната беше ударена с милиони в следствие на кибератака. Тези заплахи обхващат широк спектър от атаки, включително ransomware, пробиви на данни, фишинг и др. Според статистиката киберпрестъпността се увеличава в световен мащаб, като фирмите изпитват значителни загуби по отношение на нарушения на данните и финансови щети. Разпространението на тези заплахи налага проактивна и стабилна стратегия за киберсигурност.

Въпреки това много организации в страната, особено малки и средни предприятия (МСП), често са изправени пред финансови ограничения, които ограничават способността им да поддържат вътрешен отдел за ИТ и киберсигурност, способен да се справи с тези предизвикателства. Това е мястото, където MSSP могат да предложат безценно решение.

MSSP: ефективност и възвръщаемостта на инвестициите

successful corporate people having a business meeting

1. Намалени разходи за инфраструктура

Поддържането на вътрешна ИТ инфраструктура може да бъде значително финансово бреме. Това включва разходите за хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура и пространството, необходимо за разполагане на тези системи. MSSP, от друга страна, работят върху споделена, скалируема инфраструктура, което значително намалява капиталовите разходи, свързани с ИТ и киберсигурността.

2. Предвидими разходи

Едно от ключовите предимства на аутсорсинга на ИТ и киберсигурността към MSSP е предвидимостта на разходите. Обикновено можете да установите фиксиран месечен бюджет за тези услуги, което елиминира неочакваните разходи, които често възникват от хардуерни повреди, софтуерни надстройки или реакция при инциденти.

3. Скалиране

С разрастването на вашия бизнес расте и необходимостта от подобрени мерки за ИТ и киберсигурност. MSSP могат лесно да скалират своите услуги, за да отговорят на Вашите променящи се изисквания, без да е необходима значителна предварителна инвестиция. Това гарантира, че Вашата киберсигурност остава стабилна и съобразена с траекторията на растеж на Вашия бизнес.

4. Фокус върху ежедневните операции

Възлагането на операции по ИТ и киберсигурност към MSSP позволява на Вашата организация да се концентрира върху това, което прави най-добре – стимулиране на иновации, обслужване на клиенти и разрастване на бизнеса.

5. Денонощно наблюдение и поддръжка

MSSP предлагат денонощни услуги за наблюдение и поддръжка. Тази непрекъсната бдителност помага за идентифицирането и незабавното справяне със заплахите за сигурността, като намалява потенциалното въздействие на инциденти със сигурността и минимизира разходите, свързани с отстраняването и възстановяването.

6. Намаляване на риска

Прехвърляйки отговорността за киберсигурността на MSSP, Вие прехвърляте и свързаните рискове. Това означава, че ако възникне пробив или инцидент със сигурността, MSSP е отговорен за справяне със ситуацията, което може да смекчи правните и финансовите рискове, пред които една организация може да се изправи.

7. Съответствие и разпоредби

Българският бизнес трябва да се придържа към различни регулации и стандарти за киберсигурност, включително GDPR и специфични за индустрията изисквания. MSSP са добре запознати с тези разпоредби и могат да помогнат на Вашата организация да поддържа съответствие, намалявайки риска от скъпи глоби и наказания.

Експертни ползи от работа с MSSP

diamatix soc analyst working

1. Достъп до екип от експерти

MSSP наемат опитни и сертифицирани професионалисти, които са специализирани в управлението на киберсигурността и ИТ. Като си партнирате с MSSP, Вие получавате достъп до екип от експерти с различни набори от умения, познания в индустрията и най-новите сертификати. Това ниво на експертен опит може да бъде предизвикателство и скъпо начинание.

2. Най-съвременни технологии

Да останеш напред в областта на киберсигурността изисква непрекъснати инвестиции в модерни инструменти и технологии. MSSP инвестират в най-съвременни решения за киберсигурност, предлагайки на вашия бизнес достъп до авангардна технология без свързаните с това разходи за закупуване, внедряване и вътрешна поддръжка на тези инструменти.

3. Идентифициране на заплахи

MSSP имат достъп до информация за заплахи в реално време и данни, които им позволяват да идентифицират възникващи заплахи и уязвимости. Те могат проактивно да адресират потенциални рискове, което е от решаващо значение в днешния бързо променящ се свят на заплахи.

4. Проактивна реакция при инциденти

MSSP са специализирани в бързото откриване и реагиране на инциденти. Техните екипи са оборудвани да се справят ефективно с инциденти със сигурността, минимизирайки потенциалните щети и престой и в крайна сметка намалявайки финансовото въздействие на пробиви в сигурността.

5. Обучение за сигурност

Човешката грешка остава един от най-значимите рискове за киберсигурността. MSSP често включват програми за обучение и осведоменост на служителите като част от своите услуги. Като обучавате персонала си относно най-добрите практики за киберсигурност, Вие намалявате риска от скъпи грешки.

Избор на правилния MSSP

Изборът на правилния MSSP е важно решение, което не трябва да се приема леко. Ето някои ключови съображения при оценката на потенциални MSSP партньори:

1. Репутация и история:

Проучете репутацията и историята на доставчика. Потърсете казуси и отзиви на клиенти, за да прецените тяхното представяне.

2. Сертификати и опит:

Уверете се, че екипът на MSSP притежава необходимите сертификати и опит, за да се справи с Вашите специфични изисквания за индустрията и киберсигурността.

3. Персонализирани решения:

Потърсете MSSP, който приспособява своите услуги към уникалните нужди на Вашата организация.

4. Скалируемост:

Уверете се, че MSSP може да скалира своите услуги, за да се приспособи към растежа на Вашия бизнес.

5. Регулаторна експертиза:

Проверете познанията на MSSP относно българските и европейските разпоредби за защита на данните, особено ако Вашият бизнес работи с чувствителни данни.

6. Прозрачност:

Търсете MSSP, който осигурява прозрачно отчитане и комуникация. Винаги трябва да сте наясно с позицията си по отношение на киберсигурността и всякакви инциденти, които се случват.

Заключение

Възлагането на операции по ИТ и киберсигурност на MSSP предлага значителни предимства, включително спестяване на разходи, максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите и достъп до експертни познания. В ера на ескалиращи киберзаплахи и бързо развиваща се технология, решението да си партнирате с MSSP може да осигури на Вашата организация конкурентно предимство, като същевременно защитава Вашите данни и активи. Чрез внимателно оценяване на потенциални партньори на MSSP и съгласуване на техните услуги с Вашите бизнес цели, можете да се възползвате напълно от многото предимства, които те предлагат, като в крайна сметка гарантирате сигурността и успеха на Вашия бизнес в дигиталната ера.