На 18 април 2024 г., в парк хотел „Санкт Петербург“ в гр. Пловдив, се проведе 34-тото Общо Събрание на НАСО РБ.

Diamatix взе активно участие в събитието, като иноватор в областта на киберсигурността. Специалистите от компанията споделиха ценни съвети за повишаване на защитата срещу кибератаки, препоръки за оптимизиране на политиките за сигурност и използване на иновативни технологии за откриване и наблюдение на потенциални заплахи.

Участието на Diamatix бе от съществено значение, тъй като киберсигурността става все по-важен аспект от дейността на всяка организация.

„Нашата цел е да осигурим на организациите пълна защита срещу съвременните киберзаплахи, които се развиват с изключителна скорост“, сподели г-н Сезен Анефи, изпълнителен директор на Diamatix. „Участието в това събитие ни даде възможност да споделим знанията и опита си с ключови играчи в сектора на общинското управление и да помогнем за повишаване на тяхната защита в дигиталната епоха.“