Покана за безплатен Уебинар

на тема

 „Киберсигурност в Сектор Здравеопазване –  Предизвикателства & Решения“

Дата: Старт 14:00 – 15:00 10 Март 2022

Сезен Анефи

CEO

DIAMATIX

Слав Умленов

Account Manager

Acronis

Иван Драгоев

IT Security Engineer

DIAMATIX

Теми

  1. Кратка информация за Diamatix – Сезен Анефи – Diamatix
  2. Кибер заплахи от ново поколение и как да се защитите от тях? – Слав Умленов Acronis
  3. Как Diamatix решава проблемите с киберсигурността? – Иван Драгоев – Diamatix
  4. Q&A

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom, защитена от Acronis Cyber Protect.