Diamatix | Biomatix

Biomatix
Software Malware icon small

Зравословен

Елиминира риска от разпространение на инфекциозни болести, като се избягва директен контакт с устройството.

Сигурен

Комбинацията от пръстови отпечатъци и калилярите на дланите правят опитите за фалшифициране на самоличност изключително трудна задача.

Cyber-Security icon laptop precess

Интелигентен

Използване на машинно обучение и ai за прецизно съвпадение и евристика на резултатите на 5-те биометрични фактора.

ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ СОФТУЕР НА BIOMATIX

Използване на машинно обучение и ai за прецизно съвпадение и евристика на резултатите на 5-те биометрични фактора.

BIOMATIX С ИНТУИТИВЕН ДИЗАЙН

Biomatix е изключително лесен за използване, Biomatix се възползва от естественото разположение на ръката.

Отношения с Инвеститорите

Свържи се с нас!

Да Започваме

Важни Въпроси

Често Задавани Въпроси

Всяка физическа черта на човека, която е уникална за всеки индивид и е измерима, може да се нарече биометрия. Биометрията включва удостоверяване на дадено лице чрез оценка на една или повече уникални биологични черти. Биометричните черти са присъщи и уникални за всеки индивид и включват физически и поведенчески характеристики като пръстови отпечатъци, длан, вена, лице, ирис, походка, глас и т.н. чертите са част от съществото на индивида.

Разпространението на новия коронавирус разклати осъзнаването за хигиената, тъй като се отнася до докосващи повърхности. Вече не са в полза начините за контакт, включително използването на лични идентификационни номера (ПИН) с клавиатури, а смяната беше внезапна и дългосрочна. Както клиентите, така и производителите бяха изненадани от този аспект на въздействието на вируса и следователно търсят решения.

Защитата на поверителната информация и осигуряването на здрави стандарти стават все по-трудни. Съвременните решения за биометрично удостоверяване, предлагани на пазара, създават нови видове проблеми като подправяне на пръстови отпечатъци и предаване на патогени, докато субектите използват устройството в хигиенни и чувствителни зони с висока сигурност. Това постави акцента върху биометричната сигурност, тъй като това е единственият ефективен начин за избягване на инфекции чрез допир. Biomatix предоставя осезаеми и преки ползи за крайните потребители: BIOMATIX използва безконтактен метод за сканиране, който помага да се предотврати разпространението на микроби, като се гарантира по-високо ниво на чистота. По този начин BIOMATIX спазва високо ниво на сигурност. Изключително лесен за използване, се възползва от естественото разположение на ръката.

Системите за сканиране на вени на дланите, като тези за идентификация на вена на пръста, използват технология, базирана на близки инфрачервени лъчи и начина, по който хемоглобинът във вените реагира на тях. Хемоглобинът в кръвта се окислява в белите дробове и артериите след това пренасят кръвта, за да доставят кислород до тъканите в тялото. Вените носят дезоксигенирана кръв обратно към сърцето.

Our Latest News

Our Blog Posts

Go to Top