Firewall Protection Icon

NGFW & WAF as a Service

Доверете се на Диаматикс и  Fortinet за несравнима сигурност: Вашият NGFW и WAF като услуга, обогатени с нашите SOC услуги, достъпни 24/7.

Cyber-Security icon laptop precess

MDR as a Service

Подобрете вашата защита от заплахи с MDR като услуга: Интегриран подход осигуряващ ефективна и надеждна защита на данни, приложения и системи 24/7

Server Farm Cluster Protected Icon

Backup as a Service

Защитете и възстановете своите устройства, приложения и данни от всяко събитие на всяка машина бързо и ефективно 24/7.

Cloud Server Farm Cluster Protected Icon

DR as a Service

Върнете се към бизнеса за броени минути в случай на бедствие, като ефективно превключвате производствените натоварвания към облачния център за данни 24/7

Server Farm Cluster

Secure VM as a Service

Наемете напълно управляван сървър за вашите нужди от нас с всички системи за киберсигурност и наблюдение на ефективността 24/7

Нашите Услуги

Нашите Основни Услуги за Киберсигурност

Като MSSP ние ви помагаме да трасформирате вашата ИТ инфраструктура от модел, изискващ капиталови разходи (CapEx), към модел, основаващ се на оперативни разходи (OpEx) в отделните индустрии с персонален подход. Това позволява на вашия бизнес да реализира забележителни икономии, като същевременно разширява възможностите ви за растеж и конкурентоспособност. Вместо да отделяте време и ресурси за поддръжка и ремонти на ИТ инфраструктурата, можете да се фокусирате върху съдържанието и целите на своя бизнес.

„БЪДЕТЕ ПРОАКТИВНИ, НЕ РЕАКТИВНИ“

Software Malware Detected

Услуга за оценка на сигурността

Услугата за оценка на сигурността на Диаматикс ни позволява да направим задълбочен преглед на вашата програма за сигурност и да приведем стратегията за киберсигурност в съответствие с бизнес целите ви. Проактивният подход е от първостепенно значение за посрещане на сложните кибератаки днес.

Cyber-Security icon laptop precess

Управлявана киберсигурност

Използваме подход на задълбочена защита с комбинация от традиционни технологии и нови постижения. Тъй като пейзажът на кибер заплахите непрекъснато се променя, мерките ви за сигурност трябва да бъдат една крачка напред.

Server Farm Cluster Protected Icon

Непрекъснатост на бизнеса

Срив в системата може да бъде причинен от природни бедствия като бури и наводнения или от иновативни бедствия като вируси, потребителска грешка или остарял хардуер. Без значение каква е причината, имате нужда от подходящ план за непрекъснатост на бизнеса, за да останете защитени

Всичко от което има нужда едно предприятие

Ценови Планове*

Траформирайте вашата информационна технологична инфраструктура от модел, изискващ капиталови разходи (CapEx), към модел, базиран на оперативни разходи (OpEx), чрез Диаматикс и избегнете значителни предварителни инвестиции в хардуер, софтуер и човешки капитал.

„КОГАТО ПО-МАЛКОТО ДОСТАВЯ ПОВЕЧЕ“

Основен Малък Бизнес 50+

 • Managed Services 8×5
 • SIEM+SOAR as a Service
 • 1 x NGFW as a Service
 • 50 x EDR as a Service
 • 50 x SSL VPN
 • 50 x Advance E-mail Security as a Service
 • BaaS 2TB Cloud Storage ( BG,DE)

Стандарт МСП 100+

 • SOC as a service
 • Managed Services
 • SIEM+SOAR as a Service
 • IR as a Service
 • 1 x NGFW as a Service
 • 100 x EDR as a Service
 • 100 x SSL VPN
 • 100 x Advance E-mail Security as a Service
 • Continuous Vulnerability Management
 • BaaS 4TB Cloud Storage ( BG, DE)

Advanced Предприятие 200+

 • SOC as a service
 • Managed Services
 • SIEM+SOAR as a Service
 • IR as a Service
 • 3+ x NGFW as a Service
 • 1 x WAF as a Service
 • 200 x EDR as a Service
 • 200 x ZTNA as a Service
 • 200 x Advance E-mail as a Service
 • Continuous Vulnerability Management
 • 5 x Advanced BaaS 9TB Cloud Storage
 • 1 x DR as a Service

*Крайните цени се формират след внимателен одит на нуждите на клиента.

30 мин среща

ОБСЪДЕТЕ ВАШИТЕ НУЖДИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ С НАС

Нека поговорим за това как можем да помогнем на вашия бизнес да процъфтява
30 мин среща