Преди няколко години заради австралийски служител, случайно изтече таблица съдържаща здравна информация на хора, кандидатстващи за австралийски визи. Инцидентът започна, когато печатна грешка в имейл адрес накара електронната таблица да отиде в акаунта на неизвестен човек. През 2021 г. бившия служител на Tesla, Алекс Хатилов бе обвинен за кражба на 26 000 поверителни документа, включително търговски тайни. Софтуерният инженер прехвърлил чувствителните файлове в личния си акаунт в Dropbox.

Според Verizon 2020 Insider Threat Report, повече от половината от нарушенията на данни произхождат от вътрешни лица. Колкото и шокиращо да звучи тази статистика, не всички събития при загуба на информация са резултат от злонамерена атака. Доклад от 2019 г. показва, че повече от 40% от последните нарушения на данни са причинени от случайно споделяне.

Въпреки, че това изглежда зловещо за всички сектори, компаниите за разработка на софтуер са особено уязвими на пробиви. Съвместният и бърз характер на разработката увеличава риска от изтичане или загуба на данни. Ето защо, според Gartner, ИТ мениджърите смятат сигурността на данните за основен приоритет. Компаниите за разработка на софтуер трябва да защитават не само своите данни, но и своите клиенти, за да запазят доверието им.

Организациите са длъжни да прилагат политики и рамка за сигурност, за да постигнат ефективна защита. Разработващите компании трябва да обърнат специално внимание на разрешенията за достъп, като постоянно наблюдават използването на данни. Освен това компаниите, които възлагат на външни изпълнители услуги за разработка на софтуер, трябва да гарантират, че трети страни следват практики за сигурност, за да предотвратят изтичане на данни.

Прочетете повече, за да научите как компаниите за разработка на софтуер могат да предотвратят нарушения на данните.

Какво представлява предотвратяването на загуба на данни(DLP)?

Предотвратяването на загуба на данни (DLP) е общ термин, включващ набор от инструменти и процеси, които организацията използва, за да предотврати неразрешеното използване и достъп до тях. DLP решенията наблюдават мрежата и ресурсите за случайна или умишлена загуба или изтичане.

Стратегията за предотвратяване на загуба на данни включва повече от избора на правилните инструменти. Трябва да направите оценка върху тях, за да определите коя е най-критичната. Такива са данните, необходими за осигуряване на непрекъснатост на бизнеса. Компаниите са длъжни да категоризират чувствителни данни, като лични, на клиенти или от кредитни карти.

През последните години разпоредби като Общия регламент за защита на данните (GDPR) определят насоки за събиране и управление на лична информация, изисквайки от компаниите да спазват правилата за предотвратяване на загубата им.

Загубата не трябва да се бърка с изтичането. Терминът изтичане на данни се отнася до умишлено или неволно разкриване на информация извън мрежата на организацията. Например злонамерен вътрешен човек, прехвърлящ поверителни файлове на външен човек или компания.

Загубата на данни означава, че те не могат да бъдат извлечени, тъй като са били изтрити или повредени без поправка. Някои случаи на загуба са причинени от природни бедствия или прекъсвания на електрозахранването. В някои случаи загубата на данни е резултат от умишлена кибер атака.

Съображения за компаниите за разработка на софтуер

Новите практики като „Bring Your Own Device“ (BYOD) и разработването на софтуер възложен на външни изпълнители увеличават риска от загуба или изтичане на данни. Защитата им при разработка на софтуер по поръчка изисква да се вземат предвид следните фактори:

Не всички данни са годни за споделяне

Организацията трябва да определи какви данни могат да се споделят с трети страни, както и да оцени защитата, необходима за този тип. Например лични на клиента или документация за интелектуална собственост. Компаниите, които практикуват BYOD, трябва да прилагат политики за сигурност, които да насочват служителите към защитата на данните в техните устройства.

Имате ли план за възстановяване?

Стратегията за възстановяване трябва да включва планирани архиви и съхраняване на чувствителни данни на корпоративни сървъри. Защитата им чрез репликиране на сървъри е друг ефективен подход.

Имате споразумение за обработка на данни (DPA)?

Споразумението за обработка на данни задава насоките за обработка, съхраняване, прехвърляне и защитата им между клиент и доставчик. Това е полезно за компании, които възлагат на външни изпълнители разработка на софтуер, както и за фирми, работещи като доставчици на трети страни. Споразумението трябва да има предвид местните и индустриалните разпоредби, като GDPR.

Съвети за предотвратяване на загуба на данни при разработването на софтуер

Компаниите за разработка на софтуер трябва да установят принципи на сигурна среда. Наличието на документирана система за управление на информационната сигурност е задължително, за да се предотврати загубата на клиентски данни.

DLP политиката трябва да се прилага през целия цикъл на разработка на софтуер и поддръжка. Някои от точките, които тази политика е нужно да обхваща:

  • Защитени мрежи – включва използването на силни пароли и многофакторно  удостоверяване.
  • Мониторинг на трафика – трябва да включва преглед на входящия и изходящия трафик, както и актуализирана защитна стена.
  • Откриване на проникване – включително спам, фишинг и мониторинг на вируси.

Разработчиците на софтуер, използващи метода DevOps, са изправени пред уникални предизвикателства. Фирма, прилагаща DevOps, обменя данни непрекъснато между локални приложения, базирани на облак, и трети страни.Средите на DevOps изискват цялостен подход за защита на чувствителна информация. Някои най-добри практики за предотвратяване на пробиви на данни в средите на DevOps включват:

  • Използвайте машинното обучение за класифициране на данни – базираното на контекста решение за класификация може да помогне с тази задача.
  • Криптиране на данни навсякъде – можете да използвате техники за криптиране, запазващи формата, като същевременно ги защитите. Инструментите за предотвратяване на загуба помагат за автоматизиране на криптирането както за данни в движение, така и в покой.
  • Монитор при излагане в интернет – ако разполагате вашите приложения в облака, трябва да проверите дали някой от хостовете е изложен в публичния такъв. Решението за DLP може да свърши работа.
  • Установете изходното ниво на нормално поведение – използването на технологията за анализ на поведението на потребителите и обектите (UEBA) може да ви помогне да определите кое е нормална дейност за вашата среда и да откриете аномалии.
  • Разработване и установяване на политики за сигурност – всички инженери и трети страни трябва да се придържат към установените политики.

Редовното обучение на персонала и актуализирането на процедурите за сигурност могат да ви помогнат да изпреварите потенциалните заплахи.

Видове инструменти за предотвратяване на загуба на данни

Съществуват различни видове DLP инструменти, които често варират в зависимост от това къде е инсталирана системата и какви типове данни са защитени. По-долу ще намерите преглед на основните видове решения за DLP.

Мрежово предотвратяване на загуба на данни (DLP)

Тези решения обикновено се инсталират по периметъра на мрежата, за да се защитят данните в движение. Мрежовите решения наблюдават входящия и изходящия трафик, за да открият дали чувствителнитa информация се предава извън мрежата. Те работят въз основа на предварително дефинирани политики, търсейки нарушения в имейл трафика, социалните медии и съобщения.

Предотвратяване на загуба на данни въз основа на съхранение на данни (DLP)

Тези решения защитават информацията, докато е в покой, в центъра за данни на организацията. DLP за съхранение на данни открива чувствителните и анализира тяхното съхранение, като определя дали е защитено.

Предотвратяване на загуба на данни в крайна точка (DLP)

Трябва да наблюдавате устройства във вашата мрежа, като лаптопи, компютри и таблети, за всяко действие, което прехвърля данни извън мрежата. Специализираните решения за DLP мониторинг на крайни точки обикновено търсят действия като копиране на файл на USB, изпращане на имейл или отпечатване. След това системата сигнализира това действие и предупреждава абонатите.

Обобщение

Gartner прогнозира, че една трета от нарушенията на данните ще произхождат от ИТ компаниите в сянка. Всяка организация, разработваща потребителски софтуер или услуги за разработка на външни изпълнители, трябва да прилага практики и инструменти за предотвратяване на загуба на данни. Никога не знаете кога инцидент или злонамерена атака ще доведе до изтриване или кражба им. Споменатите в тази статия практики могат да ви помогнат да сведете до минимум риска от загуба и нарушения на данни, както за вас, така и за вашите клиенти.

Поискайте оценка за предотвратяване на загуба на данни на вашата ИТ компания от Диаматикс. И докажете на вашите партньори, че вие се грижите за тяхната интелектуална собственост!

Ние си партнираме с водещите компании в сектора и имаме оптималното решение за вас!