СЕКТОР: Здравеопазване

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА: Болинично заведение с над 140-годишна история в лечението.
Болницата обслужва няколко хиляди пациенти годишно в различни отделения. Мисията ѝе поддържане на пълно физическо, умствено и социално благоденствие, чрез предлагане на своевременна, качествена и достатъчна медицинска помощ.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО: След проведен външен одит от Диаматикс на наличната мрежова инфраструктура и информационните ресурси, медицинското завдение заключава, че има нужда от конкретни подобрения в осигуряването на надеждна и сигурна среда за данните на своите служители и пациенти.
Ключов тласък е необходимостта от обезпечаване спрямо законовите изисквания и съобразяване със съвременните тенденции.

Изтеглете цялия файл на проекта:

Изтегли