Многобройните пробиви и кибератаки през последните две години показаха всъщност колко важно е да сме защитени. Ключово за успешното функциониране на бизнеса е той да развива своята дейност без прекъсване. Насочените хакерски атаки целят не само криптиране на данни, кражба на идентичност и финансови измами; все по-често те целят да достигнат не само корпоративната, но и  индустриалната част на бизнеса и неговите SCADA системи, т.нар. Operational Technology (OT). Поради развитието на технологиите и сериозните възможности на софтуерни програми да контролират цели производствени процеси, индустриалните системи, до скоро отделени от Мрежата, стават все по-зависими от нея (IT/OT Convergence). Именно поради тази причина производителите би следвало да обърнат сериозно внимание на своята мрежова сигурност – както в административната част (търговски, финансов, маркетинг отдели), така и в производствената (оператори на машини, технолози).

Защо е важно да се фокусираме върху киберзащитата?

Малки и средни предприятия стават цел на хакерите

Всеобщата идея, че жертви на хакерски атаки са само известни личности, големи банки и застрахователи или правителствени структури, е по-скоро остаряла представа. Проучвания показват, че над 50% от кибератаките са срещу малки и средни предприятия. Разбирането, че няма да бъдем атакувани, защото сме малки и невидими, е причината, поради която този вертикал е редовна жертва на криптоатаки. А успехът им най-често се обуславя от слабата защита или често дори липсата на такава.

Пазим на сигурно нашите данни

Сигурността на търговската и финансова информация, политики и планове са критично важни за бизнеса. Към това може да се добави и данните на служители в компанията, чиято конфиденциалност е жизненоважна. Облачните услуги, макар и все още гледани с частично недоверие, се оказват един от най-важните аспекти на сигурността. Разполагайки със сигурен архив, една компания допълнително подсигурява своята защита.

Репутация и марка

Една кибератака сериозно би увредила и репутацията на бизнеса. Изтичане на данни биха накърнили името на марката пред клиенти и служители. Криптирането и загубата на ключова информация пък би могло да доведе и до потенциални проблеми от регулаторните органи. В допълнение, всяко подобно събитие би дало и сериозно предимство за конкуренцията.

Как Диаматикс помага на Вас и Вашето предприятие?

  • Защитна стена от следващо поколение FortiGate (Firewall as a Service)
  • Защита на крайните работни станции с Acronis Cyber Protect
  • Мониторинг чрез Security Operation Center (SOC as a Service)
  • Сигурно архивиране чрез облачни услуги (Backup as a Service)
  • Виртуални сървъри (Virtual Machines as a Service)
  • Незабавно връщане на всички системи в случай на бедствие (Disaster Recovery as a Service)
  • Обръщане на модела от капиталови в оперативни разходи

Можете да научите повече за услугите, които Диаматикс предоставя на нашата страница „Управлявани услуги за сигурност“ или можете да се свържете с нас директно, като си резервирате 30-минутна среща тук.