Предимства и Решения

Защитната стена може да има всички нужни функции за сигурност, за да държи лошите навън, но също така тя е толкова ефективна, колкото хората, които я управляват.
За да извлечете максимума от нея, тя трябва да се управлява правилно и оптимално, за да се гарантира, че прави това, което трябва: да смекчи и предотврати заплахите, насочени към вашия бизнес.

Какво е управлявана защитна стена?

Наблюдението на вашата мрежа може да отнеме значително време, ресурси и разходи. Услугата за управлявана защитна стена, предоставена от екип от експерти по сигурността, предлага решения, които обхващат администрацията, експлоатацията, наблюдението и поддръжката на вашата инфраструктура на защита.
В зависимост от предложението, управляваната защитна стена може да включва оценка на вашите заплахи за сигурността и наблюдение на мрежовия трафик. След като фирмата която управлява вашата киберсигурност открие как изглежда „нормалният“ трафик, всички необичайни модели на трафик могат да бъдат идентифицирани и коригирани.
Обикновено управляваните решения за защитна стена включват настройка, поддръжка и модификация на правилата, както и мониторинг на мрежата. В допълнение, те често включват подробен анализ, доклади и обратна връзка. Поправките и актуализациите обикновено са съществена част от решението.
Защитните стени не са предназначени „plug and play“ устройства. Не можете просто да ги настроите, да ги инсталирате в мрежовия си периметър и да се надявате, че те ще си вършат работата без човешкия фактор. Управлението на защитната стена изисква значително ниво на опит и последователен мониторинг. Процесът на закупуване и настройка на защитната стена е само първата стъпка в един дълъг процес.

Често срещани проблеми и сложности на защитната стена.

Ресурсите, необходими за управление на защитна стена, представляват само част от сложността. Има няколко по-малко осезаеми проблема, които възникват, за които компаниите трябва да са наясно.

Балансиране на удобство и сигурност

Правилата на защитната стена изискват контролиран баланс, ако протоколите и процедурите са твърде ограничителни то те не отговарят на изискванията за достъп на потребителите за конкретни приложения или данни. И обратно, предоставянето на достъп до повече от това, което е необходимо за изпълнение на задълженията на компаниите, може да постави компаниите уязвими на пробиви в сигурността, ексфилтрация или изтичане на данни.

Липса на одит

Въпреки, че редовното анализиране на правилата на защитната стена се счита за най-добра практика, много компании често пропускат тази важна стъпка.

Невъзможност да се справи с еволюиращите заплахи

Тъй като пейзажът на заплахите и атаките на компанията се разширява, респективно и сложността на управлението на защитната стена. Конфигурациите и правилата на защитната стена, които може да са били достатъчни само преди седмици или месеци, не са непременно ефективни за блокиране на кибер заплахите днес.

Няколко локации, много защитни стени

Всяка от сложностите, споменати по-горе, може да бъде достатъчна, за да се справи с една защитна стена – но много организации изискват множество защитни стени. Всяка такава има свой собствен набор от правила и конфигурации. Работата може да се умножи с всяка внедрена нова защитна стена.

Сложност на индустриалните стандарти за съответствие.

Ако вашата компания обработва плащания онлайн, то защитна ви стена ще трябва да е съвместима с PCI DSS. Самият акт на инсталиране ѝ в мрежата обаче няма да ви направи съвместим с PCI DSS. Има над 20 PCI DSS под-изисквания като рамка за това как защитните стени трябва да бъдат инсталирани, актуализирани и поддържани, за да бъдат съвместими.
Предимства да имате доставчик на услуги, който да управлява вашата защитна стена.
Предимствата от работата с управляван доставчик на услуги за сигурност (MSSP) за управлението на вашата защитна стена надхвърлят решаването на гореописаните проблеми и сложности.

Управляваните защитни стени предлагат разнообразен набор от предимства.

Осигуряване на дигитална трансформация

ИТ средите се развиват, когато организациите ускоряват приемането на SaaS, публичен и хибриден облак, IoT и мобилност. Тъй като на традиционните контроли за сигурност липсва гъвкавост, за да се поддържат тези трансформиращи се ИТ среди, цифровата трансформация може да бъде забавена от рисковете за сигурността. Или още по-лошо, трансформацията се движи напред без подходящ контрол.

Наблюдение на вашата мрежа денонощно

Управляван доставчик на услуги за сигурност (MSSP) ще управляват и наблюдават вашите защитни стени 24x7x365, всички от техния SOC (център за сигурност). MSSP трябва да са с изключително сигурен и надежден SOC – оборудван с аварийно захранване и усъвършенствани технологии за физическа атака и за киберсигурност.
Чрез събиране на данни, наблюдение на мрежовия трафик и извършване на анализ срещу уязвимости, заплахите се смекчават по-добре.

Персонализирани решения според вашата среда

Независимо дали вашите нужди на защитната стена са виртуални, локални, облачни или хибридни, всички те могат да бъдат част от услуга за управлявана защитна стена. Дали става въпрос за локално управлявана защитна стена, която обикновено е по-бърза и лесна за внедряване, или такава, базирана в облак, за да защитите вашата разширяваща се повърхност на атака, потърсете MSSP, който може да приспособи техните управлявани решения и да осигури всички предимства, споменати по-горе.

Функции и възможности от следващо поколение

Водещите управлявани решения за защитна стена могат да доставят инструменти от следващо поколение, за да подобрят предлагането си, с възможности, включително системи за предотвратяване на проникване (IPS), уеб филтриране, антивирусни програми и контрол на приложенията.

Достъп до най-новите източници на разузнавателна информация за заплахи

ИТ средите и инструментите, използвани за тяхната защита, може да се развиват, но също така инструментите, тактиките и процедурите (TTP), използвани от злонамерени участници. За да бъдат в крак, отделите за информационни технологии и сигурност трябва да бъдат включени по всяко време в глобалния пейзаж на заплахата, което може да е предизвикателство за повечето екипи.

Преодоляване на липсата на квалифицирани специалисти по киберсигурност

Индустрията на киберсигурността все още страда от сериозен недостиг на таланти. Според статистиката, Европейският Съюз има нужда от близо 400 000 квалифицирани специалисти по Киберсигурност. Квалифицираните специалисти по сигурността са с голямо търсене и ниско предлагане. Екипите за информационни технологии и сигурност често са с недостатъчно персонал и претоварени.
MSSP могат да помогнат за преодоляване на тези проблеми.