Защитната стена е устройство за мрежова сигурност, което наблюдава и контролира входящия и изходящия мрежов трафик въз основа на предварително определени правила за сигурност. По същество тя действа като бариера между вашата вътрешна мрежа и външни източници (като интернет), като позволява или блокира трафик въз основа на определен набор от критерии за сигурност. Защитните стени могат да бъдат базирани на хардуер, софтуер или комбинация от двете.


Видове защитни стени

Защитни стени за филтриране на пакети

Това са най-основният тип защитни стени. Те проверяват пакети с данни спрямо набор от филтри и ги разрешават или блокират въз основа на предварително дефинирани правила. Въпреки че осигуряват основна защита, те могат да бъдат ограничени в способността си да филтрират сложни заплахи.

Защитни стени за проверка на състоянието

Тези защитни стени поддържат таблица с активни връзки и вземат решения въз основа на състоянието на връзката, както и на правилата и контекста, определени от администратора. Това позволява по-нюансиран и сигурен контрол в сравнение със защитните стени за филтриране на пакети.

Прокси защитни стени

Действайки като посредник между потребителите и интернет, прокси защитните стени филтрират мрежовия трафик на ниво приложение. Те могат да проверяват и контролират трафика за конкретни приложения, осигурявайки по-високо ниво на сигурност и анонимност.

Защитни Стени от Следващо Поколение (NGFW)

Тези усъвършенствани защитни стени комбинират традиционните възможности на защитните стени с допълнителни функции като системи за предотвратяване на проникване (IPS), дълбока проверка на пакети (DPI) и възможност за наблюдение на криптиран трафик. NGFW са предназначени да се справят с по-сложни и развиващи се киберзаплахи.


Как работят защитните стени?

Защитните стени работят, като се придържат към набор от правила, конфигурирани от мрежовите администратори. Тези правила определят какъв тип трафик е разрешен да влиза или излиза от мрежата въз основа на различни атрибути като IP адреси, номера на портове, протоколи и други. Ето опростена разбивка на това как работи защитната стена:

Наблюдение на трафика

Защитните стени непрекъснато наблюдават мрежовия трафик, анализирайки пакети от данни, които се опитват да влязат или напуснат мрежата.

Приложение на правило

Всеки пакет се проверява спрямо правилата на защитната стена. Тези правила могат да бъдат толкова прости, колкото блокиране на трафик от конкретни IP адреси, или толкова сложни, колкото разрешаване само на определени типове криптирани данни.

Вземане на Решение

Въз основа на правилата, защитната стена решава дали да разреши пакета, да го блокира или да го регистрира за по-нататъшен анализ. Този процес на вземане на решения се извършва в реално време, за да се осигури бърза и ефективна защита.

Сигнали и регистрационни файлове

Защитните стени могат да генерират сигнали за подозрителни дейности и да регистрират тези събития за по-нататъшно разследване. Това помага при идентифицирането и незабавното реагиране на потенциални заплахи за сигурността.


Защо защитните стени са от съществено значение?

Предотвратяване на неоторизиран достъп

Като контролират входящия и изходящия трафик, защитните стени предотвратяват достъпа на неоторизирани потребители до вашата мрежа, като по този начин защитават чувствителните данни от киберпрестъпници.

Намаляване на киберзаплахите

Защитните стени помагат при идентифицирането и блокирането на злонамерен трафик, като злонамерен софтуер и рансъмуер, намалявайки риска от кибератаки.

Изисквания за Съответствие

Много регулаторни рамки изискват от фирмите да прилагат защитни стени за защита на чувствителна информация. Използването на защитни стени помага за постигане и поддържане на съответствие с тези разпоредби.

Мрежово сегментиране

Защитните стени могат да се използват за сегментиране на мрежи, създавайки изолирани среди в рамките на една мрежа. Това ограничава разпространението на потенциални заплахи и подобрява цялостната сигурност.

Наблюдение и докладване

Защитните стени предоставят ценна информация за мрежовата активност, позволявайки на организациите да наблюдават за необичайно поведение и да реагират бързо на потенциални инциденти със сигурността.

Независимо дали сте малък бизнес или голямо предприятие, доверете се на Diamatix в грижата за вашите цифрови активи.

Свържете се с нас: https://calendly.com/idragoev/30min?month=2024-06