Киберсигурността като национален приоритет

By |July 25th, 2022|Cybersecurity|0 Comments

Технолигиите заемат все по-голяма част от нашия съвременен живот, което поставя опазването им като приоритетно предизвикателство за държавния и частния сектор в световен мащаб. Технологичният напредък може да улеснява участието на гражданите в демократичните процеси, да осигурява по-лесен, бърз и удобен достъп до услуги и обмен на информация, но също така, може да се ползва за недробосъвестни действия и цели, [...]